Dodávka plynu na SV (30.04.2013)

Názov zmluvy: Dodávka plynu na SV
Číslo zmluvy: 10
Identifikácia účastníkov zmluvy: MAGNA E .A. s. r. o. Piešťany
Hodnota predmetu zmluvy:
Dátum uzavretia zmluvy: 30.04.2013
Dátum zverejnenia zmluvy: 30.05.2013
Obstarávateľ DDaDSS, Holíč
Prílohy: zmluva na stiahnutie