Oprava interiéru jedálne hlavná budova................ (17.06.2013)

Názov zmluvy: Oprava interiéru jedálne hlavná budova................
Číslo zmluvy: 15
Identifikácia účastníkov zmluvy: Palkovič, Senica
Hodnota predmetu zmluvy: 14 391,54
Dátum uzavretia zmluvy: 17.06.2013
Dátum zverejnenia zmluvy: 19.06.2013
Obstarávateľ DDaDSS, Holíč
Prílohy: zmluva na stiahnutie