odborná prax študentov (15.05.2013)

Názov zmluvy: odborná prax študentov
Číslo zmluvy: 11
Identifikácia účastníkov zmluvy: SOŠ Via Humana, Skalica
Hodnota predmetu zmluvy: 0,00
Dátum uzavretia zmluvy: 15.05.2013
Dátum zverejnenia zmluvy: 15.05.2013
Obstarávateľ DDaDSS, Holíč
Prílohy: zmluva na stiahnutie