absolventská prax (29.11.2012)

Názov zmluvy: absolventská prax
Číslo zmluvy: 46 - Dohoda
Identifikácia účastníkov zmluvy: Urad práce sociálnych vecí a rodiny
Hodnota predmetu zmluvy:
Dátum uzavretia zmluvy: 29.11.2012
Dátum zverejnenia zmluvy: 30.11.2012
Obstarávateľ DDaDSS, Holíč
Prílohy: zmluva na stiahnutie