(16.11.2012)

Názov zmluvy:
Číslo zmluvy: 45 darovacia zmluva
Identifikácia účastníkov zmluvy: Jakubíková Valéria
Hodnota predmetu zmluvy: 150,00
Dátum uzavretia zmluvy: 16.11.2012
Dátum zverejnenia zmluvy: 03.12.2012
Obstarávateľ DDaDSS, Holíč
Prílohy: zmluva na stiahnutie