(29.11.2012)

Názov zmluvy:
Číslo zmluvy: 44 darovacia zmluva
Identifikácia účastníkov zmluvy: Kadlecová Jiřina
Hodnota predmetu zmluvy: 1 000,00
Dátum uzavretia zmluvy: 29.11.2012
Dátum zverejnenia zmluvy: 03.12.2012
Obstarávateľ DDaDSS, Holíč
Prílohy: zmluva na stiahnutie