telefónne služby (03.09.2012)

Názov zmluvy: telefónne služby
Číslo zmluvy: 42 Rámcová zmluvy
Identifikácia účastníkov zmluvy: Slovak Telekom, a. s. Bratislava
Hodnota predmetu zmluvy:
Dátum uzavretia zmluvy: 03.09.2012
Dátum zverejnenia zmluvy: 15.11.2012
Obstarávateľ DDaDSS, Holíč
Prílohy: zmluva na stiahnutie