Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 7.8.2012 (29.10.2012)

Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 7.8.2012
Číslo zmluvy: Dodatok ?. 1 - 41
Identifikácia účastníkov zmluvy: Ing.Palkovič
Hodnota predmetu zmluvy:
Dátum uzavretia zmluvy: 29.10.2012
Dátum zverejnenia zmluvy: 29.10.2012
Obstarávateľ DDaDSS, Holíč
Prílohy: zmluva na stiahnutie