kontrolná činnosť (09.10.2012)

Názov zmluvy: kontrolná činnosť
Číslo zmluvy: 39 - zmluva o kontrolnej ?innosti
Identifikácia účastníkov zmluvy: TUV SUD, Bratislava
Hodnota predmetu zmluvy: 3 228,00
Dátum uzavretia zmluvy: 09.10.2012
Dátum zverejnenia zmluvy: 17.10.2012
Obstarávateľ DDaDSS, Holíč
Prílohy: zmluva na stiahnutie