(13.09.2012)

Názov zmluvy:
Číslo zmluvy: Dohoda o zabezpe?ení odborných služieb
Identifikácia účastníkov zmluvy: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica
Hodnota predmetu zmluvy: testovanie steriliza
Dátum uzavretia zmluvy: 13.09.2012
Dátum zverejnenia zmluvy: 09.10.2012
Obstarávateľ DDaDSS, Holíč
Prílohy: zmluva na stiahnutie