Profil verejného obstarávateľa

Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.

Číslo zákazky Dátum zverejnenia zákazky Predmet zakázky Dátum /termín/ zadania zákazky (uzavretia zmluvy Kontaktná osoba verejného obstarávateľa,Č. tel.: , e-mail * Poznámka
13/2017 2017-10-18 Čistiace a hygienické poteby 2017-07-27 Flajžíková
11/2017 2017-07-07 Maľovanie vrátane opravy omietok 2017-06-16 Flajžíková
10/2017 2017-07-07 Zateplenie Studeníkovej vily - projektová dokumentácia 2017-06-14 Flajžíková
09/2017 2017-07-07 Rekonštrukcia výťahu na Prístavbe 2017-06-13 Flajžíková
06/2017 2017-07-07 Dynamická podložka na sedenie 2017-04-28 Flajžíková
05/2017 2017-04-28 Dezinfekčno-čistiace prostriedky ProCura 2017-03-13 Flajžíková
02/2017 2017-04-28 Rukavice jednorazové 2017-02-07 Flajžíková
01/2017 2017-04-28 výrub a likvidácia 6 ks topoľov 2017-01-16 Flajžíková
33/2016 2017-01-17 Zdravotná pracovná obuv 2016-11-30 Flajžíková Mária
32/2016 2017-01-17 Dodávka plynu na SV 2016-11-23 Flajžíková Mária
31/2016 2017-01-17 Dodávka ovocia a zeleniny 201-012-07 Albrechtová Terézia
30/2016 2017-01-17 Dodávka mrazeného tovaru 2016-12-07 Albrechtová Terézia
29/2016 2017-01-17 Dodávka pekárenských výrobkov 2016-12-07 Albrechtová Terézia
28/2016 2017-01-17 Dodávka čerstvého mäsa 2016-12-07 Albrechtová Terézia
26/2016 2017-01-17 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 2016-12-07 Albrechtová Terézia