Verejné prístupné informácie

Dátum zverejnenia Hodnota zakázky Predmet zakázky Identifikácia úspešného uchádzača
01.08.2013 22 532,62 € vrátane Oprava interiéru - relaxačná miestnosť v hlavnej budove, maľby a oprava zdravotechniky na izbách v Prístavbe PALKOVIČ-SK, s.r.o., Lipová 1233, 905 01 Senica
31.07.2013 1 211,14 € vrátane D Umývacie a oplachové prostriedky do myčky a umývací prostriedok do konvektomatu JAZ s.r.o., Nové Mestonad Váíhom
31.07.2013 do 2 500,- € vrátane Plastové vrecia, mikroténové sáčky, jednorazové zástery, rukavice, nárez, potreby pre PT KOHI Market SK, Potočná, Skalica
31.07.2013 14 391,54 € vrátane Oprava interiéru jedálne hlavná budova, maľovanie a protiplesňové nátery celý kuchynský blok. PALKOVIČ - SK, s.r.o., Senica
31.07.2013 3 034,63 € vrátane D konferenčné stolíky, srtôl pod čaj, kuchynská linka. garníža, obklady stien, otvorená skrinka Milan Brisuda STYL, Skalica