Verejné prístupné informácie

Dátum zverejnenia Hodnota zakázky Predmet zakázky Identifikácia úspešného uchádzača
19.12.2013 29 224,- vrátane DPH Čerstvé mňso a mňsové výrobky MIK, s.r.o., Šaľa
19.12.2013 13 557,- vrátane DPH Chlieb a pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne, a.s. Senica
19.12.2013 28 694,- vrátane DPH Čerstvé ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Trnava
19.12.2013 Do 2 000,- € vrátane Orez stromov VPP spol. s r.o., Holíč
19.12.2013 29 994,- vrátane DPH Mieko a mliečne výrobky MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany