Novinka - Spoločné tvorivé dielne so študentmi SOŠ J. Čabelku Holíč

Spoločné tvorivé dielne so študentmi SOŠ J. Čabelku Holíč


Dňa 11.04. 2017 do  DD a DSS pre dospelých Holíč zavítali  študenti  SOŠ J. Čabelku  v Holíči, kde sa spolu s našimi prijímateľmi sociálnej služby stretli na spoločných tvorivých dielniach.


Na začiatok si študenti pripravili kultúrny program a po ňom sa spoločne začalo pracovať v dvoch dielniach. Tematicky bola práca zameraná na výrobu veľkonočných výrobkov . Študenti si pripravili  makety a pomôcky a pod ich vedením si naši  obyvatelia vyrobili pekné výrobky, z ktorých sa veľmi tešili. Prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia  tak strávili príjemný deň. Dúfame, že študenti  nás s podobnou aktivitou navštívia i v budúcnosti.

DD a DSS pre dospelých HolíčUložiť