Novinka - Putovanie za vierou

Putovanie za vierou


V dňoch 13.5.-17.5. 2017 sa uskutočnil 3. ročník „Putovania za vierou“, ktorého sa zúčastnili prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci  z DSS a ZpS Senica, DD a DSS Holíč, DSS Zavar, DSS Šoporňa - Štrkovec, DD a DSS Sereď, DSS Skalica.


Cieľom cesty bola  tentoraz Kutá Hora, Západné Čechy, Drážďany   a   Praha.
Naša púť sa začala v Kutnej Hore, kde sme si prezreli Chrám svätej Barbory a kostnicu. Pokračovali sme do najväčšieho kúpeľného mesta v Čechách, ktorým sú Karlovy Vary. Tu na nás zapôsobila najmä krásna kolonáda s liečivými prameňmi.
Nedeľnú svätú omšu sme absolvovali v miestnom kostole. Naše putovanie pokračovalo do Nemecka, konkrétne do  mesta na rieke Labe, do Drážďan. Starobylé stavby ako Kostol Najsvätejšej Trojice, barokový palác Zwinger, či kostol Panny Marie – Frauenkirchen zanechali v nás hlboké dojmy.

Cestou do Prahy sme navštívili ďalšie kúpeľné mestá a to Františkove Lázně  a Marianské Lázně. Prijímatelia sociálnej služby v týchto mestách ochutnali vodu z miestnych liečivých prameňov, poprechádzali sa po kúpeľných kolonádach a nasiakli tak atmosféru  kúpeľných miest. Našou poslednou zastávkou bola „Zlatá Praha“. Prehliadka komplexu Loreta , Kostola Panny Márie Víťaznej so soškou Pražského Jezuliatka, Vyšehradu, Orloja, či prechádzka po Karlovom moste a mnohé ďalšie skvosty Prahy urobili krásnu bodku za naším putovaním.

Z nášho putovania si odnášame nielen množstvo zážitkov, ale veľkým pozitívom je i to, že medzi prijímateľmi sociálnych služieb a zamestnancami jednotlivých zariadení sa utužili vzťahy a priateľstvá. 

V mene  účastníkov sa chcem poďakovať  všetkým , ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na organizácii nášho putovania za vierou.


Mgr. Andrea Jurkovičová
DD a DSS pre dospelých Holíč

.

UložiťUložiťUložiťUložiťUložiť