Novinka - Plánované aktivity zariadenia - 10/2019

Plánované aktivity zariadenia - 10/2019


Október 2019


08.10. 2019 - Návšteva krytej plavárne v Senici
16.10. 2019 - Vystúpenie detí z MŠ Kátov a speváckej skupiny Luna - mesiac úcty k starším
17.10. 2019 - Samospráva prijímateľov sociálnej služby
24.10. 2019 - Účasť PSS na Benefičnom koncerte "Vitae Ludus" v Senici
30.10. 2019 - Posedenie s oslávencamiAktuality z Domova