Novinka - Plánované aktivity zariadenia - 05/2019

Plánované aktivity zariadenia - 05/2019


Máj 2019


14.05. 2019 - Návšteva krytej plavárne v Senici

15.05. 2019 - Vystúpenie speváckej skupiny Luna ku Dňu matiek

20.-24.5. 2019 - Remeselnícky týždeň
Pri starých tradičných remeslách sa stretnú prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia
so žiakmi ZŠ Holíč. Projekt je podporený dotáciou mesta Holíč.

23.05. 2019 - Samospráva prijímateľov sociálnej služby

29.5. 2019 - Posedenie s oslávencamiAktuality z Domova