Novinka - Plánované aktivity zariadenia - 03/2019

Plánované aktivity zariadenia - 03/2019


Marec 2019


05.03. 2019 - Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy
Srdečne sú vítaní i rodinní príslušníci prijímateľov sociálnej služby.

12.03. 2019 - Návšteva krytej plavárne v Senici
13.03. 2019 - Vystúpenie mužskej speváckej skupiny Echo k MDŽ
21.03. 2019 - Samospráva prijímateľov sociálnej služby
27.03. 2019 - Posedenie s oslávencamiAktuality z Domova