Novinka - Plánované aktivity zariadenia - 03/2018

Plánované aktivity zariadenia - 03/2018


Marec 2018


Marec 2018


14.03. 2018 - Vystupenie mužskej speváckej skupiny Echo k MDŽ

14.03. 2018 - Štrkovecká barónka - účasť našich prijímateľov sociálnej služby na medzinárodnej prehliadke umeleckej tvorivosti                                                           v Galante

22.03. 2018 - Samospráva prijímateľov sociálnej služby

28.03. 2018 - Posedenie s oslávencami