Novinka - Plánované akcie na mesiac September 2016

Plánované akcie na mesiac September 2016


Rekreačný pobyt, účasť na turistickom pochode, opekačka, púť chorých a seniorov, posedenie s oslávencami


02.09. - 11.9. 2016 - Rekreačný pobyt pre prijímateľov sociálnej služby v Chorvátsku-Rabac

10.09. 2016 - Účasť na turistickom pochode „Po stopách Márie Terézie“ v Holíči

14.09. 2016 - Opekačka pre prijímateľov sociálnej služby - rozlúčka s  letom

16.09. 2016 - Púť chorých a seniorov v Šaštíne

22.09. 2016 - Samospráva prijímateľov sociálnej služby

28.09. 2016
- Posedenie s oslávencami