Novinka - Plánované akcie na mesiac September 2015

Plánované akcie na mesiac September 2015


Rekreačno-harmonizačný pobyt, Púť do Šaštína, Turistický pochod, Posedenie s oslávencami...


06.09. 2015 - Rekreačno-harmonizačný pobyt pre prijímateľov sociálnej služby v Bystřici pod Hostýnem

16.09. 2015 - Púť seniorov a chorých k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne

17.09. 2015 - Samospráva prijímateľov sociálnej služby

19.09. 2015 - Účasť na turistickom pochode – Po stopách Márie Terézie v Holíči

30.09. 2015 - Posedenie s oslávencami