Novinka - Plánované akcie na mesiac Október 2015

Plánované akcie na mesiac Október 2015


Zájazd do Talianska, Benefičný koncert, Vystúpenie detí z MŠ, Posedenie s oslávencami...


28.09. - 2.10.2015 -  Zájazd pre prijímateľov sociálnej služby do  Talianska

15.10. 2015 - Účasť na Benefičnom koncerte VITAE LUDUS v Senici

20.10. 2015 -  Vystúpenie detí z MŠ - Október, mesiac úcty k starším

22.10. 2015 - Samospráva prijímateľov sociálnej služby

28.10. 2015 - Posedenie s oslávencami