Novinka - Plánované akcie na mesiac November 2016

Plánované akcie na mesiac November 2016


Hodová zábava, spoločensko-priateľské stretnutie, posedenie s oslávencami


11.11. 2016 - Hodová zábava

18.11. 2016 - Samospráva prijímateľov sociálnej služby

22.11. 2016 - Spoločensko-priateľské stretnutie prijímateľov sociálnej služby zariadení sociálnych služieb TTSK a hostí, Hotel SAN Holíč

30.11. 2016 - Posedenie s oslávencami