Novinka - Plánované akcie na mesiac November 2015

Plánované akcie na mesiac November 2015


Hodová zábava, podujatie „Postoj chvíľa si krásna“, spoločensko-priateľské stretnutie, posedenie s oslávencami...


11.11. 2015 - Hodová zábava

12.11. 2015 - Účasť prijímateľov sociálnej služby na podujatí „Postoj chvíľa si krásna“ v  Topoľníkoch

19.11. 2015 - Spoločensko-priateľské stretnutie prijímateľov sociálnych služieb zariadení sociálnych služieb TTSK – Hotel SAN Holíč

25.11. 2015 - Posedenie s oslávencami

26.11. 2015 - Samospráva prijímateľov sociálnej služby