Novinka - Plánované akcie na mesiac Marec 2017

Plánované akcie na mesiac Marec 2017


Vystúpenie speváckej skupiny, návšteva plavárne, prehliadka umeleckej tvorivosti, posedenie s oslávencami


07.03. 2017 - Vystúpenie mužskej speváckej skupiny Echo  pri príležitosti MDŽ

14.03. 2017 - Návšteva plavárne v Senici

16.03. 2017
- Samospráva  prijímateľov sociálnej služby

22.03. 2017
- Účasť prijímateľov sociálnej služby na prehliadke umeleckej tvorivosti „Štrkovecká barónka“ v Galante

29.03. 2017
- Posedenie s oslávencami