Novinka - Plánované akcie na mesiac Marec 2015

Plánované akcie na mesiac Marec 2015


Reminiscenčné pečenie, Reminiscenčné tanečné stretnutie, Vystúpenie k MDŽ, Účasť na medzinárodnej prehliadke umeleckej tvorivosti, Posedenie s oslávencami


03.03. 2015 – Reminiscenčné pečenie v špecializovanom zariadení pre klientov s Alzheimerovou chorobou
04.03. 2015 – Reminiscenčné tanečné stretnutie v špecializovanom zariadení pre klientov s Alzheimerovou chorobou
09.03. 2015 – Vystúpenie k MDŽ – mužská spevácka skupina Echo
17.03. 2015 – Účasť klientov na medzinárodnej prehliadke umeleckej tvorivosti Štrkovecká barónka - Šoporňa
19.03. 2015 – Samospráva prijímateľov sociálnej služby
25.03. 2015 – Posedenie s oslávencami