Novinka - Plánované akcie na mesiac Máj 2017

Plánované akcie na mesiac Máj 2017


Putovanie za vierou, Vystúpenie detí z MŠ Holíč a dychovej hudby, Remeselnícky týždeň, Výlet ČR, Posedenie s oslávencami.


13.05.-17.05. 2017 - Putovanie za vierou -  Česká republika, Nemecko

18.05. 2017 - Vystúpenie detí z MŠ Holíč a dychovej hudby pri príležitosti Dňa matiek

23.05.-26.05. 2017 - Remeselnícky týždeň

Stretnutie prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia so žiakmi Špeciálnej základnej školy Holíč pri starých, tradičných remeslách ako je košikárstvo, výroba keramiky, tkanie kobercov.

25.05. 2017 - Samospráva prijímateľov sociálnej služby

30.05. 2017 - Výlet - Expozícia Živá voda a archeoskanzen Modrá, ČR

31.05. 2017 - Posedenie s oslávencami