Novinka - Plánované akcie na mesiac Máj 2016

Plánované akcie na mesiac Máj 2016


Návšteva divadelného predstavenia, vystúpenie speváckej skupiny, Turičná púť, Remeselnícky týždeň, posedenie s oslávencami, výlet


09.05. 2016 - Návšteva divadelného predstavenia „Kamenný chodníček“ - Divadlo J.Palárika v Trnave

10.05. 2016 - Vystúpenie mužskej speváckej skupiny Echo pri príležitosti Dňa matiek

16.05. 2016 - Turičná púť seniorov a chorých v Šaštíne

16.-19.05. 2016 - Remeselnícky týždeň
Stretnutie prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia a žiakov ZŠ Holíč pri starých tradičných remeslách – košikárstvo, výroba keramiky, tkanie kobercov.

19.05. 2016 - Samospráva prijímateľov sociálnej služby

25.05. 2016 - Posedenie s oslávencami

26.05. 2016 - Výlet pre prijímateľov sociálnej služby – Zámok Buchlovice, ČR