Novinka - Plánované akcie na mesiac Máj 2015

Plánované akcie na mesiac Máj 2015


Reminiscenčné pečenie, Reminiscenčné tanečné stretnutie, Vystúpenie ku dňu matiek, Výlet do skanzenu, Turičná púť, Posedenie s oslávencami


05.05. 2015 - Reminiscenčné pečenie v špecializovanom zariadení pre prijímateľov sociálnej služby s Alzheimerovou chorobou

06.05. 2015 - Reminiscenčné tanečné stretnutie v špecializovanom zariadení pre prijímateľov sociálnej služby s Alzheimerovou chorobou

06.05. 2015 - Vystúpenie ku Dňu matiek- mužská spevácka skupina Echo a deti z MŠ Holíč

11.-14.05. 2015 - Remeselnícky týždeň Pri starých remeslách – košikárstve, výrobe keramiky, tkaní a háčkovaní kobercov sa stretnú prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia s mladou generáciou, žiakmi ZŠ Holíč

19.05. 2015 - Výlet – Skanzen Strážnice
21.05. 2015 - Samospráva prijímateľov sociálnej služby
25.05. 2015 - Turičná púť seniorov a chorých Šaštín
27.05. 2015 - Posedenie s oslávencami