Novinka - Plánované akcie na mesiac Júl 2015

Plánované akcie na mesiac Júl 2015


Reminiscenčné pečenie, Reminiscenčné tanečné stretnutie, Výlet – ZOO Hodonín, Opekanie, Posedenie s oslávencami...


07.07. 2015 - Reminiscenčné pečenie v špecializovanom zariadení pre prijímateľov sociálnej služby s Alzheimerovou chorobou

08.07. 2015 - Reminiscenčné tanečné stretnutie v špecializovanom zariadení pre prijímateľov sociálnej služby s Alzheimerovou chorobou

09.07. 2015 - Výlet – ZOO Hodonín

13.07. 2015 - Opekanie pre prijímateľov sociálnej služby

21.05. 2015 - Samospráva prijímateľov sociálnej služby

27.05. 2015 - Posedenie s oslávencami

Kúpanie sa PSS na kúpalisku v Zlatníckej doline - podľa počasia