Novinka - Plánované akcie na mesiac Február 2016

Plánované akcie na mesiac Február 2016


Fašiangová zábava, samospráva prijímateľov sociálnej služby, posedenie s oslávencami


08.02. 2016 - Fašiangová zábava

18.02. 2016 - Samospráva prijímateľov sociálnej služby

24.02. 2016 - Posedenie s oslávencami