Novinka - Plánované akcie na mesiac August 2016

Plánované akcie na mesiac August 2016


Návštevy kúpaliska, výlet do Hodonína, posedenie s oslávencami


Návštevy kúpaliska v Zlatníckej doline v Skalici

04.08. 2016 - Výlet do Hodonína – plavba loďou po rieke Morave

11.08. 2016
- Samospráva prijímateľov sociálnej služby

24.08. 2016
- Posedenie s oslávencami