Novinka - Plánované akcie na mesiac Apríl 2017

Plánované akcie na mesiac Apríl 2017


Veľkonočný koncert, tvorivé dielne, návšteva plavárne, posedenie s oslávencami, stavanie mája


05.04. 2017 - Pôstny veľkonočný koncert - spevácka skupina Freďáci

11.04. 2017 - Spoločné tvorivé dielne so študentmi SOŠ J. Čabelku v Holíči

19.04. 2017 - Návšteva plavárne

20.04. 2017 - Samospráva  prijímateľov sociálnej služby

26.04. 2017 - Posedenie s oslávencami

28.04. 2017 - Stavanie mája