Novinka - Plánované akcie na mesiac Apríl 2015

Plánované akcie na mesiac Apríl 2015


Reminiscenčné pečenie, Reminiscenčné tanečné stretnutie, Posedenie s oslávencami, Stavanie Mája


07.04. 2015 – Reminiscenčné pečenie v špecializovanom zariadení pre klientov s Alzheimerovou chorobou
08.04. 2015 – Reminiscenčné tanečné stretnutie v špecializovanom zariadení pre klientov s Alzheimerovou chorobou
16.04. 2015 – Samospráva prijímateľov sociálnej služby
29.04. 2015 – Posedenie s oslávencami
30.04. 2015 – Stavanie Mája