Novinka - Fit park v DD a DSS pre dospelých v Holíči

Fit park v DD a DSS pre dospelých v Holíči


Seniori a hendikepovaní občania  v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Holíči sa od októbra tohto roka tešia z novovybudovaného fit parku.


Fit park bol vybudovaný v záhrade zariadenia pred hlavnou budovou a pozostáva zo štyroch cvičebných strojov umiestnených na spevnenej ploche, medzi stromami. Cieľom vybudovania fit parku bola podpora zdravia a fyzickej vitálnosti u seniorov a hendikepovaných občanov, zlepšenie ich fyzickej a psychickej kondície a zmysluplné využitie ich voľného času. Toto všetko prispieva k zmierneniu dopadov starnutia a postihnutia na ich život. Keďže kapacita nášho zariadenia je 162 prijímateľov sociálnej služby a ich vekové zloženie je od 22 – 96 rokov, bude  využiteľnosť fit parku vysoká a trvalá.

 Fit park v DD a DSS pre dospelých v Holíči


Tento projekt sa nám podarilo  zrealizovať vďaka  finančnej podpore, ktorú nám poskytli:
firma PROTHERM PRODUCTION s.r.o. Skalica, Nadácia  TESCO a spoločnosť VEOLIA SLOVENSKO.

Veľká  vďaka!

DD a DSS pre dospelých Holíč