Novinka - Deň matiek v DD a DSS pre dospelých v Holíči

Deň matiek v DD a DSS pre dospelých v Holíči


Dňa 18.5. 2017  sa v našom zariadení DD a DSS pre dospelých Holíč konalo vystúpenie pri príležitosti „Dňa matiek.“


V našom zariadení sme privítali deti z MŠ Holíč a spevácku skupinu Bukovčané. Žiaci si  pripravili pekný program zložený z piesní a tancov. Spevácka skupina zahriala pri srdci krásnymi ľudovými piesňami, rozospievala a roztancovala  mnohých našich prijímateľov sociálnej služby. Všetci sa dobre zabávali a prežili tak príjemný deň.DD a DSS pre dospelých Holíč  ...

UložiťUložiť