Novinka - 7. ročník podujatia „Remeselnícky týždeň“

7. ročník podujatia „Remeselnícky týždeň“


V dňoch 23.05.-26.05. 2017 sa konal už 7. ročník podujatia „Remeselnícky týždeň“, ktorý organizoval Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč.


Toto podujatie sa mohlo zrealizovať i vďaka finančnej podpore, ktorú poskytlo Mesto Holíč.
V tomto ročníku zastupovali mladú generáciu žiaci Špeciálnej základnej školy v Holíči. Počas tohto týždňa odovzdávali prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia žiakom svoje skúsenosti a zručnosti. Staré remeslá, ako je pletenie košíkov, tkanie kobercov, výroba ručného papiera, či výrobkov z keramiky, žiakov veľmi zaujali.

Každý deň absolvovali prácu v jednej dielni, kde si vyrobili nejaký výrobok. Žiaci boli veľmi snaživí a tešili sa z výrobkov, ktoré si z remeselníckeho týždňa odnášali. Zoznámili sa tiež zo zariadením a s možnosťami trávenia voľného času prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia.

Dúfajme, že záujem o staré tradičné remeslá bude zo strany mladej generácie i naďalej a v ďalšom ročníku privítame nové tváre, ktoré budú starými remeslami rovnako nadšení, ako boli žiaci Špeciálnej základnej školy v Holíči.


Mgr. Andrea Jurkovičová

DD a DSS pre dospelých Holíč
.

.

UložiťUložiťUložiť