Kontakt

Adresa:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých
Kátovská 21
908 51 Holíč

Telefonné čísla:

Telefón: 034/ 6682434

E-mailová adresa:

dd.dss_holic@zupa-tt.sk

Riaditeľka:

Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD., tel.: 034/668 2693

Vedúca sociálneho úseku:

Mgr. Holotová Beata

Vedúca úseku pracovnej terapie a záujmovej činnosti:

Mgr. Jurkovičová Andrea

Vedúca zdravotného úseku:

Dubecká Viera

Mzdová a personálna pracovníčka, vedúca prevádzkového úseku:

Štetinová Silvia

Vedúca stravovacieho úseku:

Albrechtová TeréziaÚradné hodiny:


Sociálny úsek:

Po-Pi 7:30 - 15:00 hod.

Úsek pracovnej terapie:

Po-Pi 7:30 - 15:30 hod.

Zdravotný úsek:

Po-Pi 7:30 - 15:00 hod.

Mzdová a personálna pracovníčka:

Po-Pi 7:30 - 15:00 hod.

Stravovací úsek:

Po-Pi 7:30 - 15:00 hod.

Anglická verzia kontaktovAktuality z Domova

02.04.2020

OZNAM

...