Zariadenie pre seniorov

Postup pri vybavovaní žiadosti do zariadenia pre seniorov

1. Podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – v prípade ak má prijímateľov sociálnej služby dôchodkový vek, bez závažnejších komplikácii zdravotného stavu občana / predovšetkým bez duševného postihnutia /, Žiadosť treba podať na príslušný obecný úrad v mieste trvalého bydliska žiadateľa.

2. Obec vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný. Domov vám to príde poštou.

3. Po doručení rozhodnutia z bodu č.2 si žiadateľ podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a to do zariadenia sociálnych služieb podľa druhu a formy sociálnej služby v Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Táto sekcia ponúka dokumenty na stiahnutie

Názov súboru: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu do domova dôchodcov (pdf)
Stiahnuť súbor (194 kB )

Názov súboru: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (pdf)
Stiahnuť súbor (083 kB )


Aktuality z Domova

08.02.2018

OZNAM PRE VEREJNOSŤ

Zrušenie fašiangovej zábavy a zákaz návštev...