Terapie

Rozvoj pracovných zručností

Zákon č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách, podľa §23 definuje rozvoj pracovných zručností ako odbornú činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Prijímatelia sociálnej služby sa majú možnosť v našom zariadení zúčastňovať nasledovných sociálno - terapeutických činností:

  • biblioterapia
  • muzikoterapia
  • fyzioterapia
  • tréning pamäti/psychostimulácia/rozumová stimulácia
  • duchovná terapia
  • bubnovanie - hra na bongá
  • vychádzky

Ďalej môžu pracovať v ergoterapeutických dielniach:

  • košikárska dielňa- výroba košíkov, dekoračných predmetov z pedigu, výroba dekoračných predmetov z preglejky
  • keramikárska dielňa- výroba predmetov z keramickej hliny, sadry, výroba ručného papiera
  • dielňa ručných prác- práca s textíliami, pletenie, vyšívanie,výroba návlečiek na vankúše, výroba tkaných kobercov, výroba dekoračných predmetov z textilu

Ergoterapia- prijímatelia sociálnej služby sa podieľajú na starostlivosti o areál

zariadenia - výsadba a starostlivosť o kvety , starostlivosť o kvetinové a bylinkové záhony, hrabanie lístia, zametania, zber a spracovanie levandule a lipového kvetu.

Rozvoj pracovných zručností vedie k aktívnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby si môžu vybrať z ponúkaných aktivít na základe toho, k akej aktivite najviac inklinujú. Jednotlivé aktivity sa realizujú pod vedením ergoterapeutov.
Aktuality z Domova

02.04.2020

OZNAM

...