Špecializované zariadenie

Postup pri vybavovaní žiadosti do špecializovaného zariadenia

1. Podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu . Žiadosť treba podať na príslušný samosprávny kraj podľa trvalého bydliska žiadateľa.

2. Samosprávny kraj vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný. Domov vám to príde poštou.

3. Po doručení rozhodnutia z bodu č.2 si žiadateľ podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a to do zariadenia sociálnych služieb podľa druhu a formy sociálnej služby v Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Táto sekcia ponúka dokumenty na stiahnutie

Názov súboru: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu do špecializovaného zariadenia - 2015 (pdf)
Stiahnuť súbor (208 kB )

Názov súboru: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (pdf)
Stiahnuť súbor (083 kB )


Aktuality z Domova

08.11.2017

03.10.2017

30.08.2017

Plánované aktivity na mesiac September 2017

02-09.-09.09.2017 "Rekreačný pobyt pre PSS - Crikvenica, Chorvátsko".
19.09.2017 "Opekačka pre PSS - rozlúčka s letom".
21.09.2017 "Samospráva prijímateľov...