Samospráva

Samospráva prijímateľov sociálnej služby

Samospráva prijímateľov sociálnej služby je poradným orgánom riaditeľa zariadenia, ktorý pomáha dohliadať na dodržiavanie platných právnych predpisov a vnútroorganizačných noriem.

Ciele samosprávy:
 • Zastupovať právom chránené záujmy prijímateľov sociálnej služby v zariadení
 • Spoločné hľadanie a pomenovanie problémov prijímateľov sociálnej služby na jednotlivých domovoch
 • Predloženie návrhov a pripomienok prijímateľov sociálnej služby k celkovému chodu a životu v zariadení
 • Navrhnutie konkrétneho postupu riešenia pomenovaných problémov
 • Prijímanie návrhov k zlepšeniu poskytovaných služieb v zariadení
Samosprávu tvoria:
 • Volení zástupcovia prijímateľov sociálnej služby za jednotlivé domovy
 • Riaditeľ
 • Vedúca sociálneho úseku
 • Vedúca zdravotného úseku
 • Vedúca úseku pracovnej terapie a záujmovej činnosti
 • Vedúca stravovacieho úseku
 • Samostatný odborný ekonóm personálny- vedúca prevádzkového úseku
 • Vedúca 3.domova – špecializované oddelenie pre prijímateľov sociálnej služby s Alzheimerovou chorobouAktuality z Domova

02.04.2020

OZNAM

...