Profil verejného obstarávateľa

DD a DSS pre dospelých Holíč má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč
Kátovská 21, 908 51 Holíč
IČO: 00596299
DIČ: 2021093987

V uvedenom profile DD a DSS pre dospelých Holíč zverejňuje nasledovné informácie:
Elektronické aukcie
Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3
Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
Informácie podľa § 44 zákona
Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)
Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z.
Štvrťročné súhrnné správy o zákazkach podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom znení
Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Štvrťročné súhrnné správy o zákazkach podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení
Štvrťročná súhrnná správa zákaziek podľa §10 ods.10 a 11Aktuality z Domova

02.04.2020

OZNAM

...