Objednávky a faktúry

Objednávky a faktúry sú zverejňované na základe zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zverejnené faktúry a objednávky si môžte prezrieť na nasledujúcich odkazoch