Domov sociálnych služieb

Postup pri vybavovaní žiadosti do domova sociálnych služieb

1. Podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – v prípade závažnejšieho zdravotného stavu / zdravotné postihnutie – telesné, duševné, zmyslové postihnutie alebo kombinácia týchto postihnutí/. Žiadosť treba podať na príslušný samosprávny kraj podľa trvalého bydliska žiadateľa.

2. Samosprávny kraj vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný. Domov vám to príde poštou.

3. Po doručení rozhodnutia z bodu č.2 si žiadateľ podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a to do zariadenia sociálnych služieb podľa druhu a formy sociálnej služby v Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Táto sekcia ponúka dokumenty na stiahnutie

Názov súboru: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu do domova sociálnych služieb - 2015 (pdf)
Stiahnuť súbor (208 kB )

Názov súboru: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (pdf)
Stiahnuť súbor (083 kB )


Aktuality z Domova

08.02.2018

OZNAM PRE VEREJNOSŤ

Zrušenie fašiangovej zábavy a zákaz návštev...