Strict Standards: Non-static method base::paginator2() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /nfsmnt/hosting2_1/5/7/57d33637-2fa2-4a0f-92ba-b4b59d29ec89/domov-holic.sk/web/modules/faq/module.faq.inc.php on line 100
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Holíči |

Časté otázky a odpovede

Podľa akých predpisov a pokynov sa riadi DDaDSS v Holíči?

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči sa riadi a koná podľa

- zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
VZN č.30/214 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
- Zákon č. 211/2000 /Infozákon/ Z.z v znení neskorších predpisov / / všetko bude na stiahnutie/

vytvorené: 10.06.2012

Ako mám postupovať pri vybavovaní žiadostí?

Postup pri vybavovaní žiadostí nájdete v nasledujúcich sekcii žiadosť. Potrebnú žiadosť si môžete vybrať z lavého menu v položke "Žiadosť".

Dostupné online žiadosti:

zariadenie pre seniorov
domov sociálnych služieb
špecializované zariadenia


vytvorené: 02.07.2009

<< na začiatok  < predošlá    1    nasledujúca >  na koniec >>