Ako mám postupovať pri vybavovaní žiadostí?

Postup pri vybavovaní žiadostí nájdete v nasledujúcich sekcii žiadosť. Potrebnú žiadosť si môžete vybrať z lavého menu v položke "Žiadosť".

Dostupné online žiadosti:

zariadenie pre seniorov
domov sociálnych služieb
špecializované zariadenia